Wujiang Yingchuang Chemical Co., Ltd.

Wujiang Yingchuang Chemical Co., Ltd.
Type: Manufacturer
Country:  China (Mainland)
City:
Address: 215 Ying Tian Da Street, JianYe, Nanjing, Jiangsu 210017,
Tel: 86-(25)-8645 8768
Fax: 86-(25)-8645 5019
 
Product
N/(N-Glycylglycyl)glycine--Endocrine System Agents cas:556-33-2
N/(N-Glycylglycyl)glycine--Endocrine System Agents
1,3-dioxane, 4-methyl---Plant Food cas:1120-97-4
1,3-dioxane, 4-methyl---Plant Food
Moclobemide--Oral Care Chemicals cas:71320-77-9
Moclobemide--Oral Care Chemicals
8-Hydroxyquinoline, Copper(Ii) salt--Insecticide cas:10380-28-6
8-Hydroxyquinoline, Copper(Ii) salt--Insecticide
DL-Threonine--Feed Grade Antibiotic & Antibacterial Agents cas:80-68-2
DL-Threonine--Feed Grade Antibiotic & Antibacterial Agents
trichloroacetyl chloride--Insecticide cas:76-02-8
trichloroacetyl chloride--Insecticide
ethyl diethoxyacetate--Daily Chemicals cas:6065-82-3
ethyl diethoxyacetate--Daily Chemicals
DL-Carnitine hydrochloride--Sweeteners cas:461-05-2
DL-Carnitine hydrochloride--Sweeteners
Cyclopentene--Hydrocarbon & Derivatives cas:142-29-0
Cyclopentene--Hydrocarbon & Derivatives
3,5,6-Trichloropyridin-2-ol sodium--Acaricide cas:37439-34-2
3,5,6-Trichloropyridin-2-ol sodium--Acaricide
   
Company: Wujiang Yingchuang Chemical Co., Ltd.
Name: Mr. Tong
Telephone: 86-(25)-8645 8768
Fax: 86-(25)-8645 5019
Address: 215 Ying Tian Da Street, JianYe, Nanjing, Jiangsu 210017,
country: China (Mainland)
City: